lejlighed lejligheder ejerlejlighed ejerlejligheder villa

villaer rækkehus rækkehuse bolig boliger home estate

nybolig real mægler base 1 robin hus edc danbolig lejerbo dk
Odin Bolig - www.odinbolig.dk


Brønshøjholms alle 7, Bygn 2, stuen,2700 Brønshøj

Billig fremleje i Palæbygning, møbleret m/terrasse & lille have. København Brønshøj 2700


Overtagelse aftales.Depositum kan deles

NEDSAT leje! Billig Fremleje erhverv i Palæbygnings Annex 30 m2 og feriebolig ferielejlighed københavn centrum - Brønshøj - NÆR City..Det blev besluttet at ombygge erhvervs bygningen til Fremleje lejlighed med udgangspunkt i en arkitekturdrøm i baghaven.

Der er bad og soveplads for overnattende gæster i den lille etværelses perle.. - der fuldt møbleret til som både kort- og langtidsleje
i Brønshøj nær ved København Centrum, med egen forplejning og yderligere som ferielejlighed og hotellejlighed med erhverv.

Der kan redes op til 4 personer , men aftalen sker " kun " til og med den person, der står i kontrakten.

I stuen er udover fuldt monteret åbent køkken også Skrivebord, der kan omdannes til spisebord, TV m/ Subwoofer i Surroundsystem, du henter blot den størrelse IT nøgle hos lokal TDC forretning, der passer lige netop til dit forbrug, lækker stor sovesofa, der kan slås ud til opredning for 2 personer 140 x 2,0 meter og kaffebord, samt moderne høj dobbeltseng 140 x 2,0 meter, moderne belysning og mange malerier.

Det moderne køkken er med 4 pladers komfur, ovn, opvaskemaskine, og masser af plads i kvalitets køkken elementer og mekanisk udsugning og kølefrys.

I det moderne flisebadeværelse i flotte farver og med stående brus, og med tøjvaskemaskine/ toilet og mekanisk udsugning.

20 m2 ugenert møbleret Solterrasse ved den sydlige gavl - tilhørende denne Fremleje lejlighed.

At leje en fremleje lejlighed hos os er din garanti for, at du på den ene side får samme sikkerhed, som du får på et hotel,
mens du på den anden side kan nyde den private atmosfære, som var du i dit eget hjem.

Ligegyldigt om du skal til København i en længere periode eller hvis du skal på ferie i byen,
er vi sikre på, at dette er den perfekte hotel lejlighed til dig.

Har du brug for et sted at bo i København i forbindelse med arbejde eller fornøjelse er dette en perle?

Er sikkerhed og kvalitet vigtige nøgleord for dig? Så er vi sikre på, at vi har den rette hotel lejlighed til dig.

Leje prisen - Du ser helt nederst på denne side under Månedlig leje, der er basseret på 1. voksen. Ved ekstra personer + 20 % ekstra pr. person,
og er ex. vand, varme & el, - der afregnes efter måler a/conto. TV Antenne er til stede. IT hentes hos den lokalet TDC forretning.

Hvis du ønsker at leje denne bolig bedes du besvare spørgsmål,
for alle de personer, som kommer til at leve i boligen - på mail til dkl@aovp.dk:

Fulde navn og nuværende adresser.

Oplysninger om nuværende jobs.

Oplysninger om nuværende indkomster/udgifter.


Efter at have svaret ovenstående ER DU VELKOMMEN for at tilmelde dig for at se boligen.##

If you wish to rent this dwelling please reply to the questions below
for all the persons WHO are to live in the dwelling - to e-mail dkl@aovp.dk:

Full name and current address.

Information about current jobs.

Information about current income / expenses.


After replying to the question YOU ARE WELCOME to sign up to see the dwelling.0045 2023 3333
Ole Petersen
dkl@aovp.dk

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Cheap sublet apartment and accommodation in Copenhagen, apartment in centrum - Brønshøj - NEAR City ..It was decided to rebuild the commercial building to a sublet apartment based on an architectural dream in the backyard.

There is bathroom and sleeping space for overnight guests in the tiny one-room gem .. – which fully furnished for both short and long term rental in Brønshøj near Copenhagen center, self-catering and further as vacation apartment and hotel apartment business.

There can be prepared up to 4 people, but the agreement is "only" up to and including the person who is in the contract.

The living room is in addition to fully fitted open plan kitchen also desk that can be converted into a dining table, TV with subwoofer surround system. You only have to pick up the size IT key from local TDC business that fits exactly to your consumption, delicious large sofa bed that can be turned into a bed for 2 persons 1.40 x 2.0 meter and coffee table, as well as modern high double bed 1.40 x 2.0 meters, modern lighting and many paintings.

The modern kitchen with 4 plates stove, oven, dishwasher, and plenty of space in quality kitchen units and mechanical extraction and refrigerator/freezer.
In modern tiled bathroom in nice colors and with standing shower, and washing machine / toilet and mechanical extraction.

There will be within 2 weeks established a furnished sun terrace at the south gable - belonging to this sublet apartment.

To rent a hotel apartment with us your guarantee is that you on one side will have the same security as you get in a hotel, while on the other hand you can enjoy the private atmosphere as if you were in your own home.

No matter whether you are going to Copenhagen for a longer period or if you are on holiday in the city we are sure that this is the perfect opportunity for you.
If you need a place to stay in Copenhagen for work or pleasure, this is a gem!

Are safety and quality are important keywords for you? Then we are sure that we have the right sublet apartment for you.

Rental price - You look at the bottom of this page under “Monthly rent “that is based on 1 adult. For additional persons + 20% extra per. Person and ex. water, heating and electricity which is to be paid for according to meters. TV Antenna is present. IT must be retrieved from the local TDC Business.

This week prices apply ONLY to weekly rentals, and are based on 2 persons, at extra person + 20% extra per. person.


0045 2023 3333
Ole Petersen
dkl@aovp.dk

Klik for at se MANGE billeder


Adresse:Brønshøjholms alle 7, Bygn 2, stuen
2700 Brønshøj
Se kort Klik her
See map Click here
Zobacz mape Kliknij tutaj
Type:Leje
M�nedlig leje:9.915 kr.
Aconto varme:300 kr.
Aconto vand:100 kr.
Renovation md:
Aconto antenne:
Aconto ejendomsskat:
Aconto fællesudgifter:
Aconto andet:
Andel forsikring:
Brutto leje:10.315 kr.
Depositum:Aftales
Forudbetalt leje:10.315 kr.
Depositum kan betales af flere gange.
Bolig BBR areal m2:31
Brutto areal m2:81
Grund areal m2:50
Indflytningsklar:Efter aftale snarest / kontoret@aovp.dk / +45 2023 3333
V�relser:1
M� der holdes hund?Nej
M� der holdes kat?Nej
�bent HusSe mulige fremvisninger her
Kommune:København (Bes�g hjemmeside)
Skat:32,2
Takster:

Dokumenter:

Få NYESTE tilbud HELE 24 timer FØR disse annonceres på nettet!!
klik


<- Tilbage